MPLS

Wychodzimy naprzeciw potrzebom nowoczesnych firm.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii MPLS (Multi Protocol Label Switching) stworzyliśmy rozwiązanie, które umożliwia powiązanie lokalnych sieci LAN (Local Area Network) Klienta w pełni zarządzaną, rozproszoną, sieć wirtualną. Usługa MPLS daje możliwość stworzenia teleinformatycznej sieci VPN (Virtual Private Network) wiążącej centralę firmy ze wszystkimi jej oddziałami i pracownikami w kraju i za granicą.

Sieć MPLS cechuje:

 • niezawodność,
 • wysoka wydajność,
 • bezpieczeństwo.

Korzyści dla Klienta:

 • szybka, bezpieczna i niezawodna sieć przesyłu,
 • transmisja danych odbywa się traktami całkowicie odseparowanymi od sieci publicznej,
 • możliwość nadawania priorytetów ruchu z zastosowaniem QoS (Quality of Service),  gwarantująca stabilną pracę aplikacji krytycznych, takich jak SAP,  bazy danych, systemy ERP, CRM, MRP, DMS
 • zapewnienie pracownikom szybkiego i bezpiecznego (chronionego centralnym firewall‘em) dostępu do Internetu i sieci lokalnej
 • bezpieczny i wygodny dostęp do aplikacji firmowych spoza siedziby firmy poprzez łącze szyfrowane MPLS IPSec (tunel IPSec) lub poprzez dostęp wydzwaniany MPLS Dial z wykorzystaniem numeru dostępowego,
 • możliwość dodatkowego zabezpieczania danych poprzez stosowanie szyfrowania wewnątrz sieci lokalnej i wirtualnej
 • możliwość zestawienia zapasowych łączy dla zabezpieczenia najważniejszych aplikacji i ciągłości usług sieciowych
 • możliwość znacznej redukcji kosztów rozmów telefonicznych poprzez zastosowanie telefonii internetowej, gwarantującej nie tylko tańsze połączenia do sieci operatorów krajowych i zagranicznych, ale także – co bardzo ważne – darmowe połączenia pomiędzy oddziałami firmy,
 • możliwość pełnego korzystania z zalet najnowszych rozwiązań, takich jak wideokonferencje,
 • możliwość rozbudowywania sieci w zależności od potrzeb i rosnącej struktury firmy,
 • pewność, że praca sieci jest monitorowana jest w systemie 24/7/365,
 • możliwość pełnej koncentracji na swoim biznesie, dzięki pozostawieniu  nadzoru nad siecią zespołowi wykwalifikowanych specjalistów